En vacker dag ska vi överlämna vår jord till nästa generation.

SvenskaFlaggan

Vi stickar strumpor
i Sverige.

Miljöpolicy

För oss på BOLA är det självklart att arbeta för miljön och en hållbar ekologisk och social utveckling.
Vi har alla ett ansvar och vi tar vår del genom att:

  • Kontinuerligt minska miljöpåverkan i alla våra produktionsprocesser.
  • Återanvända, återvinna och källsortera allt material. Miljöfarligt avfall deponeras.
  • Vid inköp av varor och tjänster välja leverantörer som har ett aktivt miljöengagemang.
  • Välja leverantörer av varor och tjänster som är certifierade och lever upp till gällande lagstiftning.
  • Endast välja leverantörer som hanterar sina processer och tillverkar varor på ett etiskt riktigt sätt.
  • Välja bort och byta ut varor och tjänster som har en negativ miljöpåverkan.
  • Producera lokalt och på det sättet korta och minska transportvolymen.
  • Undvika material som kan medföra miljö och hälsorisker.
  • Tillverka produkter som håller en hög kvalitet och har en lång livslängd och på det sättet används om och om igen.
  • Utvärdera vårt miljöarbete fortlöpande.

Miljö och material

Leverantören
När vi gör våra inköp eller väljer leverantör tar vi alltid hänsyn till hur leverantören är engagerad i miljö, etik och sociala frågor. Vi köper varor endast av leverantörer som är certifierade och kan garantera att de följer gällande lagstiftning. Exempel på certifieringar som våra leverantörer innehar är ISO 14001, G.O.T.S, bluesign, Oeko-Tex Standard 100.

Produktionen
Vi producerar i Sverige för den nordiska marknaden och främjar för en hälsosam och god arbetsmiljö. Att följa miljölagstiftning, förordningar samt direktiv är en självklarhet. Vi väljer bort processer som kan medföra hälso och miljörisker. Investeringar görs fortlöpande för att reducera miljöpåverkan. Vårt energiuttag skall hållas så lågt som möjligt och vi arbetar kontinuerligt för att sänka användningen.

Transporter
Vi begränsar och minimerar transporterna i möjligaste mån och väljer enbart transportörer som är certifierade. Att vi producerar produkten så nära kunden som möjligt ser vi som en självklarhet. Detta för att den totala transportmängden skall blir så låg som möjligt.